Giới Thiệu

      Tâm đắc với câu danh ngôn của nhà soạn nhạc vĩ đại Johann Sebastian Bach, tập thể anh chị em nhạc sĩ, giáo viên, cử nhân từ các nhạc viện âm nhạc, từ các trường đại học chuyên ngành đã cùng nhau thành lập Trung Tâm Âm Nhạc Nốt Nhạc Xinh. Trung Tâm Âm Nhạc  Nốt Nhạc Xinh ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, thưởng thức và giải trí của các bạn yêu âm nhạc. Trung Tâm Âm Nhạc Nốt Nhạc Xinh hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực giáo dục đào đạo âm nhạc, tổ chức hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, mua bán các loại nhạc cụ, thiết bị nghe nhìn và các loại phụ kiện. Trung Tâm Âm Nhạc Nốt Nhạc Xinh đã, đang và sẽ đem hết sức mình để cống hiến và phục vụ, sao cho Nốt Nhạc Xinh trở thành sân chơi cho cộng đồng các bạn yêu âm nhạc.

Trung Tâm Âm Nhạc Nốt Nhạc Xinh rất mong có cơ hội được phục vụ cho các bạn yêu âm nhạc

Xin chân thành cảm ơn.